Slide nuotraukavirsus

Pildome muitinei teikiamus dokumentus

Užpildysime visus reikiamus dokumentus reikalingus Jūsų krovinio pervežimui per Klaipėdos uostą ir Lietuvą. Pildome muitinės deklaracijas, importo ir eksporto dokumentus, susijusius su krovinių gabenimu.

Importo deklaracija (IM)

 Importas – tai užsienio valstybės prekių įvežimas. Prekės gali būti įvežamos įvairiomis transporto priemonėmis oro, jūrų ar sausumos keliais.

Importuoti prekes į ES gali:

 • Asmeniui turi būti suteiktas ekonominių operacijų vykdytojo kodas - EORI kodas.
 • EORI kodas yra pripažįstamas visų ES valstybių muitinės įstaigose.  

Importuojant prekes svarbu žinoti:

 • Kokie muitai ir mokesčiai taikomi;
 • Kokie taikomi draudimai ar apribojimai;
 • Kokių dokumentų (leidimų, licencijų ar pan.) reikia.

 

Eksporto deklaracija (EX1)

Eksporto deklaracija – elektroniniai eksporto muitinės deklaracijos duomenys, atitinkantys reikalavimus, nustatytus BMKĮN 787 straipsnio 1 dalyje, ir MDAS Verslininko sąsajos specifikacijoje, paskelbtoje Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje rubrikoje „Verslininko sąsajos specifikacija“.

Eksporto deklaracija reikalinga, kai prekės yra eksportuojamos iš Europos Sąjungos (ES). Prekių eksportas iš ES suteikia teisę taikyti prekėms nulinį PVM tarifą.

Norint deklaruoti prekes, dažniausiai yra naudojamasi agento, pavyzdžiui, muitinės tarpininko paslaugomis, kuris pateikia deklaraciją muitinei užsakovo įmonės vardu. Muitinės tarpininkas prisiima atsakomybę už tai, ką užpildė deklaracijoje. Muitinės institucijos pagal eksporto deklaraciją turi galimybę patikrinti, ar įmonė atitinka eksporto kontrolės (pvz. licenzijavimo) reikalavimus. Eksporto deklaracijos dažniausiai yra teikiamos elektroniniu būdu.

Svarbiausia informacija eksporto deklaracijoje paprastai yra:

 • Prekės kodas, nurodantis kokias prekes jūs eksportuojate;
 • Muitinės procedūros kodas, nurodantis, kas su šiomis prekėmis yra daroma, pavyzdžiui, jos gali būti eksportuojamos arba laikinai eksportuojamos;
 • Unikalus siuntos identifikavimo numeris.

 

Tranzitas (T1;TIR)

Europos Sąjungos teritorijoje tranzito deklaracija – tai dokumentas, patvirtinantis tranzito režimą, kuris įforminamas muitinėje pateikus tranzito deklaraciją, TIR knygelę ar kitus pripažintus kaip tranzito dokumentus.

Tranzito deklaracija T1 taikoma kroviniams, atvežtiems ne iš Europos Sąjungos šalių, pavyzdžiui, Azijos arba JAV, taip pat kroviniams, kurie atkeliauja iš Europos Sąjungos muitinės sandėlių.

Vykdant tarptautinius gabenimus yra taikoma TIR (“Transports Internationaux Routiers” arba “Tarptautinis kelių transportas”) procedūra. Ši procedūra atliekama naudojantis TIR knygele, kuri yra muitinės deklaracija ir garantija, tačiau ja naudotis galima tik tuo atveju, kai dalis gabenimo maršruto eina per trečiosios šalies teritoriją.

Bendrijos statusą suteikiantis dokumentas T2L

Muitinės departamento nustatyta tvarka užpildome T2L dokumentus, kuriuose pateikiame informaciją apie prekes, kurioms netaikoma Bendrijos arba bendroji tranzito procedūra, reikalinga prekių turimo Bendrijos prekių muitinio statuso įrodymui, bei kitų būtinų dokumentų, papildančių ir (arba) pagrindžiančių T2L dokumente nurodytą informaciją, T2L dokumento pateikimas muitiniam tikrinimui ir įforminimui.

Laikinojo saugojimo dokumentas BDK

CMR pildymas

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, dar vadinama CMR važtaraščiu (angl. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road), reglamentuoja visų rūšių prekių gabenimą sunkvežimiais.

CMR naudojamas:

 • Kai krovinio pakrovimo vieta ir krovinio pristatymo vieta yra skirtingose valstybėse (bent viena šių valstybių turi būti CMR konvencijos narė);
 • neatsižvelgiant į šalių buveinę ar pilietybę;
 • vien tik kroviniams, vežamiems kelių transportu; konteineriai arba keičiamieji kėbulai (swap body) nelaikomi transporto priemonėmis.

CMR važtaraštis reglamentuoja atsakomybę už pervežimo metu padarytą žalą.

 

Sertifikatas EUR 1

EUR  judėjimo sertifikatas yra preferencinės prekių kilmės įrodymo dokumentas, kuriuo remiantis pagal ES dvišalius preferencinius susitarimus ir lengvatomis besinaudojančioms šalims ar teitorijoms taikomi preferenciniai muitai.

Sertifikatas A.TR

Kilmės sertifikatas

Prekių kilmės sertifikatas – tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, kurio išdavimas pagrįstas prekių įsigijimo, kilmę įrodančių dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize bei medžiagų sąnaudų, darbo ir kitų išlaidų tikrumu.

Fitosanitarinis sertifikatas

Fitosanitarinis sertifikatas – Valstybinės augalų apsaugos tarnybos išduodamas oficialus dokumentas, pažymintis, kad augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinė būklė atitinka juos įvežančios šalies nustatytus reikalavimus.

Veterinarinis sertifikatas

Pildome visus susijusius dokumentus reikalingus gauti veterinarinį sertifikatą importui ir eksportui.  Veterinarijos sertifikatus eksportui ir importui išduoda atitinkamos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos arba pasienio veterinarijos posto, kurių veiklos teritorijoje yra gaminami arba saugomi gyvūniniai produktai, laikomi gyvūnai, tam įgaliotas valstybinis veterinarijos gydytojas.
Veterinarijos sertifikato išdavimo klausimas svarstomas tik ūkio subjektui teritorinei VMVT ar PVP elektroniniu paštu, faksu, paštu ar tiesiog raštu pateikus prašymą išduoti veterinarijos sertifikatą ir visą reikalingą informaciją ir dokumentus apie gyvūninį produktą ar gyvūną (-us).

Fumigacijos sertifikatas

Cargo stream klientu zona button